BRUNNSBORRNING

Vi utför alla typer av brunnsborrningar från vattenbrunnar, energibrunnar och andra brunnar för hushåll, industri och lantbruk. Vi har sedan år 2000 jobbat med brunnsborrning, oavsett om det varit för vatten, energi eller annan markborrning och har därmed snart 20 års erfarenhet.

Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden. Bergvärme har många fördelar och installeras genom nedsänkande av en kollektor i brunnen, en rörslinga fylld med frostskyddsvätska för sluten cirkulation. Kollektorn omges i brunnen av grundvatten. Frostskyddsvätskan blir vid cirkulationen i brunnen uppvärmd av bergvärmen. Vätskan leds genom en värmepump där den kyls ned. Den energi som frigörs vid nedkylningen omvandlas till värme för uppvärmning och tappvarmvatten.

Vattenbrunn som är djupborrad är oftast den bästa metoden för att få bra vatten. Genomsnittsdjupet för en vattenbrunn är cirka 70 meter. På det djupet får man i regel god tillgång till bra dricksvatten med hög kvalitet. Vattnet i brunnen bör räcka till cirka 200 liter per person och dygn i ett hushåll på upp till fem personer. Oftast borras vattenbrunnar i två olika borrhålsdiametrar, 139 mm eller 168 mm. Och i undantagsfall 193 mm. Beroende på vilken diameter den är utförd i kan man få ca 10–15 liter reservoar per meter. I områden där det finns risk för inträngning av saltvatten kan det vara en god ide att använda en större diameter för att slippa borra så djupt.

Vid borrning av vattenbrunn krävs i regel inga tillstånd utom i vissa speciella fall.Vid borrning för energiutvinning krävs alltid tillstånd. Kontakta din kommun. 

Vi lämnar ALLTID 2400 dygnsliter kvantitetsgaranti vid borrning för vattenbrunn.

Br Ericsson ISO certifiering
Br Ericsson Borrföretag