VATTENBRUNN

Trots att det finns enorma tillgångar vatten på jorden, är det enbart cirka 3% som är drickbart. Tillgång till bra vatten har i årtusenden varit svårt att komma över men genom att borra en brunn på rätt sätt går det att få rent och friskt dricksvatten direkt ur marken. Att borra en brunn för vatten och vattenförsörjning är inte bara att göra ett hål i marken. Placering och borrteknik är avgörande för att få vattenmängd för de behov du har, även om lokala förutsättningar spelar stor roll både med avseende på mängd och kvalité.

Med totalentreprenad borrar vi vattenbrunnar, gräver in slangar och el, sätter pump och trycktank på plats och kopplar upp på husets befintliga vattensystem.

Vi lämnar ALLTID 2400 dygnsliter kvantitetsgaranti vid borrning för vattenbrunn.

Br Ericsson vattenbrunn
  1. Borrtopp  som är tillverkad av aluminium, skyddar mot insekter och smådjur samt ventilerar brunnen.
  2. Foderrör i stål eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionerna varierar beroende på önskad brunnskapacitet, miljökrav m m. avslutas strax ovanför markytan.
  3. Elkabel  för strömförsörjning av pumpen.
  4. Adapter tillverkad i mässing för avslutning av ledningen från pumpen och övergång till markledning in till huset.
  5. Markledning är vattenledningen från vattenbrunnen in till huset.
  6. Stigarledning  är ledning för transporten av vattnet mellan pumpen och adaptern och tillverkas i en speciell plastkvalitet godkänd för livsmedel.
  7. Tätning som förhindrar läckage av ytvatten in i brunnssystemet.
  8.  Borrskon är en stålring som skyddar foderrörets nedre kant i samband med borrning.
  9. Pump (nr.10) som är sänkbar i korrosionsskyddat material med underhållsfri undervattensmotor.

Kvalitetssäkrade

Br Ericsson ISO certifiering
Br Ericsson Borrföretag